Palivové dřevo

Odkory 2,5 prsm, délka 4 metrySmrkové palivové odřezky, koš 1x1x1,4m, 1,4 prsm


Kontejner pilin
9m3Odkorové desky 1 metr, balení 1m3, vhodné na prokladky nebo jednorázové palety